Historik

Det kan vara svårt att säga exakt vad en våg är och när den uppfanns, det finns nämligen många olika sorters vågar med olika syften och funtionaliteter.

Olika sorters vågar

Fjädervåg

En fjäderväg är precis som det låter, en våg som men hjälp av en eller flera fjädrar väger ett föremål och på så sätt tar reda på dess vikt. Själva vikten bestäms genom att diverse sätt mäta hur långt fjädern dras ut i jämförelse med sitt viloläge när ingen vikt är påhängd. Denna vågmodell används ofta i analoga hushållsvågar och fiskevågar. Även elektroniska vågar kan använda sig av fjädrar men mätvärdena om fjäderns uttänjning överförs istället elektroniskt till en display.

Balansvåg

En klassisk balansvåg.

Balansvåg

En balansvåg fungerar så att vikten man vill bestämma jämförs med en fast vikt som tillhör vågen och sitter fast i ena änden. Den klassiska balansvågen består av vågskålar där man i den ena lägger föremålet man vill väga och den andra fyller man med kända vikter tills jämvikt uppstår. Föremålet väger då lika mycket som vikterna tillsammans gör i den andra skålen. Bilden till höger är just på en sådan våg.

Elektronisk våg

Som vi beskrivit under fjädervåg är en elektrisk våg inget annat än en fjädervåg eller balansvåg i (oftast) mindre skala som använder mätvärdena från sin respektive invägningsmetod och överför dessa elektroniskt till en display där även andra värden kan visas och räknas ut. Den elektroniska vågen är den vanligaste vågen idag och används flitigt.

Användningsområden

I dagen samhälle skulle vi knappast klara oss utan vågen och du använder en våg direkt eller indirekt varje dag, kanske ofta utan att veta om det. Kanske väger du sig själv på morgonen men ett badrumsvåg, när du köper tomater i mataffären vägs tomaterna i kassan för att hitta rätt pris och när du sedan postar ett brev vägs brevet för att se till att du satt på tillräckligt med frimärken.

Denna webbsida lägger fokus på en annan typ av våg, nämligen en bagagevåg som fler och fler använder för att se till att sin resväska inte väger förmycket när flygplatsens personal kontrollerar väskans vikt.